Blagovna znamka

blagovna znamkaBlagovna znamka je orodje namenjeno trženju ter pri kupcih vzbuja zaupanje. Registracija blagovne znamke da podjetju pravico preprečiti drugim, da tržijo enake ali podobne izdelke pod isto ali podobno zavajajočo znamko. Blagovna oziroma lahko tudi storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega oziroma podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Primer tega so lahko besede, osebna imena, črke, številke, figurativni elementi, 3D podobe, oblike blaga ali njihove embalaže, kombinacije barv in tudi kombinacije podobnih znakov. Blagovna znamka mora izpolnjevati določene pogoje, primer tega je, da mora imeti razlikovalni učinek, ne sme zavajati javnost, ne sme posnemati uradnih znakov, ne sme biti podobna znamki, ki je že v postopku za registracijo.

Z registracijo blagovne znamke imetnik pridobi naslednje pravice:

  • pravico do njene uporabe,
  • pravico preprečiti tretjim osebam, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki,
  • pravica zajema tudi prepoved opremljanja, ponujanja, uvoza ali izvoza blaga z znakom ali uporabo znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

Vseeno pa registrirana znamka ne izključuje pravice drugega, da registrira enak oziroma podoben znak za označitev druge vrste blaga ali storitve, razen v primeru, ko gre za slovečo znamko.

Blagovna znamka ima rok trajanja, in sicer 10 let od datuma vložitve prijave. Imetnik znamke, lahko ob upoštevanju plačevanja pristojbin, znamko podaljša vedno znova za deset let, vendar ta velja samo v Sloveniji.

Znamko je smiselno registrirati zato, ker:

  • Le z registracijo lahko preprečite morebitne zlorabe in okoriščanje z dobrim imenom vašega podjetja s strani tretjih oseb oziroma podjetij.
  • Slovenska zakonodaja ne omogoča registracije imena podjetja, ki vsebuje tujko, vendar lahko to storite, če imate registrirano blagovno znamko za to tujko.
  • Z relativno nizko investicijo v začetku poslovanja lahko postavite zdrave temelje vašega podjetja v prihodnosti in omilite tveganja dragih pravnih sporov.

 

Read More