Internet kot spletni oglaševalski medij

oglaševanje1V času hitre izmenjave informacij nihče ne more mimo najhitreje razvijajočega se medija – interneta. Internet kot najmlajši oglaševalski medij lahko tradicionalne medije učinkovito dopolnjuje ali celo nadomešča. Od ostalih klasičnih medijev se razlikuje prav zaradi svoje interaktivnosti, saj pasivnega prejemnika informacij spreminja v aktivnega iskalca informacij. S tem omogoča nov način trženja, ki poleg samega oglaševanja omogoča še dvostransko komunikacijo. Takšna vrsta medija ima količinsko neomejeno število podatkov, saj lahko pridemo do bistveno več informacij, kot v klasičnem mediju.

Največji oglaševalci, uporabljajo medije dosega, kar pomeni, da so njihovi najpogostejši cilji prav promocije izdelkov in storitev ter uveljavljanje blagovnih znamk. Nekoliko manj pa oglaševalci uporabljajo ciljne medije, kar pomeni, da oglaševalec cilja v specifično publiko, kjer kupci iščejo točno določeno informacijo ali storitev podjetja. Tega načina oglaševanja se poslužuje manj oglaševalcev, vendar je trend oglaševanja s ciljnimi mediji v porastu.

Spletno oglaševanje ponuja edinstvene možnosti za boljšo tržno komuniciranje podjetij s porabniki in za komuniciranje podjetij med seboj. Omogoča prenos zvoka, video zapisov, grafike in besedila. V okviru določenih demografskih segmentov omogoča visok doseg, ki se bo zaradi hitre rasti števila uporabnikov in razvoja tehnologije še povečal. Glavne značilnosti in prednosti spletnega oglaševanja so predvsem v interaktivnosti spletnega medija, natančnosti doseganja ciljnih skupin, upravljanju z akcijo v realnem času, možnosti merjenja uspešnosti oglaševalske akcije ter hitri dostopnosti do informacij.

Kot slabost spletnega oglaševanja pa lahko štejemo predvsem omejeno kakovost produkcije oglasov, saj tehnologija še ni napredovala dovolj, da bi lahko spletni oglasi konkurirali televizijskim in tiskanim oglasom. To velja predvsem v kakovosti grafike in hitrosti prenosa. Zastoji na internetu lahko čas nalaganja strani še dodatno povečajo. To se pozna pri uporabnikih, ki na splet dostopajo preko počasnejših modemov, zato se pogosto zgodi, da uporabnik zaradi počasnega nalaganja vsebine predčasno prekine zahtevo po prenosu spletne strani.

Read More