Toplotne črpalke

toplotna črpalkaOgrevanje predstavlja eno izmed večjih investicij za vsakega lastnika nepremičnine. Vsakdo, ki se odloča za nakup nepremičnine ali menjavo ogrevalnega sistema, se zagotovo sprašuje, kako visoki so dejansko stroški različnih načinov ogrevanja. Zadnja leta prihajajo v ospredje predvsem ogrevalne toplotne črpalke, ki so najbolj smiselna naložba, če želite pri ogrevanju čim več prihraniti in narediti nekaj dobrega tudi za okolje.

V primerjavi s konvencionalnimi viri energije, kot so električno ogrevanje, kurilno olje, zemeljski plin in podobno, lahko s sodobnimi ogrevalnimi toplotnimi črpalkami prihranite do 78% pri stroških ogrevanja, zmanjšate porabo električne energije in izpuste ogljikovega dioksida. Toplotna črpalka je idealna rešitev za ogrevanje v novih in starih stavbah, prihrani pa se predvsem s tem, da ogrevalna toplotna črpalka odvzema toploto okoliškemu zraku, vodi ali zemlji, in z njo ter z dodano električno energijo segreva vodo. Za pogon naprave je potrebno vložiti približno 20 do 30% električne energije, preostali del energije pa pridobimo iz okolice. Dodatna prednost je tudi skoraj neslišno delovanje toplotne črpalke, kar pomeni, da se lahko povsem prepustite novemu ugodju.

Z nakupom toplotne črpalke v nobenem primeru ne morete zgrešiti, saj njene prednosti govorijo zase. Zagotovo je najpomembnejše, da z ogrevalno toplotno črpalko močno znižate stroške ogrevanja, poleg tega pa se izognete tudi dodatnemu čiščenju in iskanju prostora. Dodaten plus je tudi možnost hlajenja v vročih poletnih dneh in zagotovljena prihodnost, saj se strošek investicije, na račun prihranka, povrne v prvih nekaj letih, prav tako pa je to dolgoročna naložba, ki bo grela tako vas, kot tudi vaše otroke in vnuke.

Read More

Tipi toplotnih črpalk

Trg predstavlja tri osnovne izvedbe toplotnih črpalk glede na okolje, ki ga hladimo in okolje, ki ga ogrevamo. Tako poznamo sisteme toplotnih črpalk zrak/voda, voda/voda, zemlja/voda. Pri označevanju tipa toplotnih črpalk se na prvo mesto postavlja okolje, ki ga hladimo, na drugo mesto pa okolje, ki ga grejemo.

Toplotne črpalke zrak/zrak so v bistvu vse vrste klimatizerjev, ki ohlajajo in vzdržujejo temperaturo v določenem prostoru in toploto predajajo na zrak v drugem prostoru ali okolico.

Za ogrevanje zgradb potrebujemo zadostno količino toplote ter zadosten temperaturni nivo grelnega medija. Najbolj primerno je talno ogrevanje, kjer zadostuje režim 40/30 °C. Tako lahko namesto klasičnega kotla kot generator toplote uporabimo toplotne črpalke. Čim manjša je temperatura predtoka, tem boljši je grelno število toplotne črpalke. Pri uporabi novih tehničnih rešitev, je zelo pomembna tudi zaščita okolja, zato se kot delovno snov največ brezfreonsko hladivo R 407 C in R 134 a.

Glede na obliko poznamo dve izvedbi toplotnih črpalk. V kompaktni izvedbi sta toplotni črpalka in hranilnik toplote oz. vode v enem sklopu. V primeru, da je toplotna črpalka ločena od hranilnika vode imenujemo takšno izvedbo split ali ločena izvedba.

toplotna-crpalkaPri delitvi toplotnih črpalk glede na obratovanje poznamo dva načina obratovanja toplotnih črpalk, in sicer bivalentno obratovanje in monovalentno obratovanje. Bivalenten način obratovanja je takrat, kadar je toplotna črpalka za ogrevanje objekta in tople sanitarne vode instalirana dodatno k kotlu centralne kurjave. Ločimo pa tri načine bivalentnega obratovanja v kombinaciji s toplovodnim kotlom, in sicer: bivalentno alternativno, bivalentno vzporedno in bivalentno delno vzporedno. Tako lahko s pomočjo regulacije izbiramo poljubno obratovanje pri določenih zunanjih temperaturah. Pri bivalentnem vzporednem obratovanju pa imamo dva neodvisna generatorja toplote, ki se v primeru izpada enega nadomeščata. Pri monovalentnem načinu obratovanja toplotna črpalka deluje samostojno pokrije celotne zahteve po toplotni energiji skozi celotno ogrevalno sezono.

Read More